Hypotheek nederland

Slide Three

Hypotheek nederland voor bedrijven

Slide One

Hypotheek voor bedrijfspanden

Slide Two

Hypotheek Nederland helpt bedrijven

Slide Four

Hypotheek op maat

previous arrow
next arrow

Een bedrijfshypotheek op maat

Een bedrijfshypotheek is zo nu en dan aan de orde, ook wanneer het bedrijf uit zijn jasje groeit en u dus een nieuw bedrijfspand en/of -terrein wilt kopen. Maar het kan natuurlijk ook, als u een bestaand bedrijfspand wilt financieren of herfinancieren, dan wel het pand wilt uitbreiden of verbouwen. 

Hypotheeknederland regelt uw hypotheek om uw bedrijfspand te financieren of om uw huidige financiering over te sluiten. U kunt deze hypotheek ook gebruiken om uw huidige hypotheek over te sluiten.

Hypotheek bedrijfspand

De specialist in hypotheek voor bedrijfspanden

Hypotheeknederland is de nr 1. in het financieren van bedrijfspanden.

Snel een hypotheek voor een bedrijfspand nodig?

* 100% onafhankelijk
* Hypotheek voor bedrijfspand
* Voordelige afsluitkosten
* Altijd de laagste hypotheekrente
* Meer dan 95% slagingskans

Altijd een gratis oriënterend gesprek.

Wat zijn de mogelijkheden?

U wilt een eigen bedrijfspand kopen of herfinanciëren.
Bij het bepalen van de aflossingscapaciteit worden huurinkomsten meegenomen.
Een recent taxatierapport van maximaal zes maanden oud is vereist, ook bij nieuwbouw.
Jaarrapporten met toelichting van de afgelopen drie balansjaren en aangiften Inkomstenbelasting over de afgelopen 3 jaar van de eigenaar/directeur-grootaandeelhouders zijn vereist.
Mogelijkheden voor NV, BV, Maatsschappen, VOF, Eenmanszaken en ZZP(ers).

U kunt maximaal tot 65% van de marktwaarde van het bedrijfspand lenen.
Meerdere rentevasteperioden mogelijk van variabel tot lang lopend.
Ook te gebruiken voor het oversluiten van uw bestaande hypotheek.
Hypotheek te gebruiken voor bedrijfspanden, kantoorpanden, winkels, loodsen enz.

Voorwaarden voor een bedrijfshypotheek

Enkele voorwaarden voor het krijgen van een zakelijke hypotheek zijn:


Het onroerend goed moet een bedrijfspand zijn.
U bent ondernemer.
Er is door een deskundige een taxatierapport opgesteld op basis waarvan de waarde van het pand en de eventuele risico’s kunnen worden vastgesteld.
De bank acht u voldoende kredietwaardig.
Meestal wordt u geacht bij dezelfde bank waar de hypotheek gaat lopen, ook gewoon zakelijk te bankieren, dan wel dat te gaan doen.
Vaak geldt ook de eis dat de definitieve jaarcijfers van de afgelopen twee boekjaren en een uittreksel van de Kamer van Koophandel voorhanden zijn.

Ondernemershypotheken

Hypotheeknederland doet zaken met de grote aanbieders in binnen en buitenland van ondernemershypotheek.

Welke bedrijfshypotheek is voor u verstandig?

De meeste banken financieren tot 65% van de marktwaarde bij aankoop van een bedrijfspand, minus de al bestaande hypotheken en leningen op het pand. De bedragen kunnen daarbij oplopen van € 25.000 tot enkele miljoenen euro’s. Er is veel keuze, maar meestal worden de volgende drie vormen van financiering en hypotheek aangeboden.

 1. De aflossingsvrije hypotheek: met een aflossingsvrije hypotheek, de naam zegt het al, hoeft u niet af te lossen en is de rente variabel. Doordat u niet aflost zijn de maandlasten relatief laag.
 2. De lineaire hypotheek: bij de lineaire hypotheek betaalt u een vast bedrag aan aflossing en een variabel bedrag aan rente. Naarmate er meer is afgelost, neemt het bedrag aan te betalen rente af. Hierdoor zijn de maandlasten aan het begin van de looptijd van de lening hoger dan aan het einde van de looptijd. Daarmee hebt u in de beginperiode de hoogste lasten.
 3. De annuïtaire hypotheek: bij de annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks een vast gelijkblijvend bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing. Tijdens de looptijd neemt door de maandelijkse aflossingen het rentedeel af. Een voordeel is dat u maandelijks weet wat u bruto moet betalen, een nadeel dat de netto lasten, na belastingaftrek, maandelijks toenemen.

Hypotheeknederland denkt met u mee en zorgt voor de juiste oplossing.

Berekenen


Maximale hypotheek

Maximaal leenbedrag
144.272

Maandelijkse hypotheeklasten

Rente
1,85%
Bruto maandlasten
523

Uitgangspunten berekening

Hypotheekvorm
Rentevaste periode / rente

Aan deze berekening zijn geen rechten te ontlenen.

4.6/5
Klanten hebben ons een 9.2 gegeven
0

Waarom kiezen voor hypotheeknederland?

Hypotheeknederland.nl werkt samen met een netwerk van gediplomeerde hypotheekadviseurs. Gediplomeerde hypotheekadviseurs voldoen door hun opleiding aan de AFM eisen voor de financiële markt. U krijgt dus altijd een gedegen en goed onderbouwd advies.

Informatie aanvragen

  Disclaimer

  Bedrijfshypotheek ondernemers die een hypotheek nodig hebben voor een bedrijfspand.

  Hypotheeknederland verstrekt geen geld en is geen intermediair maar verzorgt als portaal aanvragen voor bedrijven die een hypotheek nodig hebben. Gegevens welke op deze site worden ingevoerd worden vertrouwelijk behandeld en worden gedeeld met degene die de bedrijfshypotheek aanvraag behandeling neemt. Maximaal 3 behandelaars nemen de aanvraag in behandeling.

  Inhoud

  We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

  Gebruik van de website

  De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

  De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.
  Wij garanderen de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten niet.

  Op deze site tref je mogelijk hyperlinks aan naar andere websites. Wij draagen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacystatement van de website die je bezoekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Wij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

  Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.