Hypotheek nederland

Slide Three

Hypotheek nederland

Slide One

Hypotheek Nederland

Slide Two

Hypotheek Nederland

Slide Four

Hypotheek Nederland

previous arrow
next arrow

Een woning hypotheek op maat

Een woning hypotheek is zo nu en dan aan de orde, ook wanneer uw huidige woning voor u te groot of niet groot genoeg is en u dus een nieuw huis en/of -bouwgrond wilt kopen. Maar het kan natuurlijk ook als u een bestaand huis wilt financieren of herfinancieren, dan wel het huis wilt uitbreiden of verbouwen. 

Hypotheeknederland regelt uw hypotheek om uw pand mee te financieren. U kunt deze hypotheek ook gebruiken om uw huidige hypotheek over te sluiten.

Hypotheek passend bij mijn huis en inkomen

De specialist in hypotheek voor particulieren.

Hypotheeknederland is de nr 1. in het financieren van huizen.

Snel een hypotheek voor een huis nodig?

* 100% onafhankelijk
* Hypotheek voor uw huis
* Voordelige afsluitkosten
* Altijd de laagste hypotheekrente
* Meer dan 95% slagingskans

Altijd een gratis oriënterend gesprek.

Wat zijn mijn mogelijkheden?

U wilt een eigen huis kopen of herfinanciëren.
Een recent taxatierapport van maximaal zes maanden oud is vereist, ook bij nieuwbouw.
Bij ondernemers zijn jaarrapporten met toelichting van de afgelopen drie balansjaren en aangiften Inkomstenbelasting over de afgelopen 3 jaar van de eigenaar/directeur-grootaandeelhouders vereist.

U kunt maximaal  100% van de getaxeerde waarde of koopsom lenen.
Meerdere rentevasteperiode’s zijn mogelijk van variabel tot lang lopend.
Ook te gebruiken voor het oversluiten van uw bestaande hypotheek.
Hypotheek te gebruiken voor eigen woningen.

Voorwaarden voor een hypotheek

Enkele voorwaarden voor het krijgen van een hypotheek voor een eigen woning zijn:


De woning goed mag een gecombineerd woon en bedrijfspand zijn.
Er is door een deskundige een taxatierapport opgesteld op basis waarvan de waarde van het pand en de eventuele risico’s kunnen worden vastgesteld.
De bank acht u voldoende kredietwaardig en zal dit zeer waarschijnlijk ook nagaan bij het BKR.

Hypotheek voor woningen

Hypotheeknederland doet zaken met grote en kleine aanbieders in binnen en buitenland voor woninghypotheken voor
mensen in loondienst en voor ondernemers.

Welke hypotheek is voor u verstandig?

De meeste banken financieren maximaal 100% van de marktwaarde van de woning, eventueel na verbouwing. Indien er energiebesparende maatregelen worden/zijn getroffen kan dit soms oplopen tot uiterlijk 106% van de marktwaarde na aanpassing. De bedragen kunnen daarbij oplopen van € 25.000 tot enkele miljoenen euro’s. Er is veel keuze, maar meestal worden de volgende twee vormen van financiering en hypotheek aangeboden.
 1. De lineaire hypotheek: bij de lineaire hypotheek betaalt u een vast bedrag aan aflossing en een variabel bedrag aan rente. Naarmate er meer is afgelost, neemt het bedrag aan te betalen rente af. Hierdoor zijn de maandlasten aan het begin van de looptijd van de lening hoger dan aan het einde van de looptijd. Daarmee hebt u in de beginperiode de hoogste lasten.
 2. De annuïtaire hypotheek: bij de annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks een vast gelijkblijvend bedrag, dat bestaat uit rente en aflossing. Tijdens de looptijd neemt door de maandelijkse aflossingen het rentedeel af. Een voordeel is dat u maandelijks weet wat u bruto moet betalen, een nadeel dat de netto lasten, na belastingaftrek, maandelijks toenemen.
Hypotheeknederland denkt met u mee en zorgt voor de juiste oplossing.

Berekening


Maximale hypotheek

Maximaal leenbedrag
144.272

Maandelijkse hypotheeklasten

Rente
1,85%
Bruto maandlasten
523

Uitgangspunten berekening

Hypotheekvorm
Rentevaste periode / rente

Aan deze berekening zijn geen rechten te ontlenen.

Contact

4.5/5
Klanten hebben ons een 9.2 gegeven
0

  Disclaimer

  Hypotheek voor particulieren of ondernemers die een hypotheek nodig hebben voor een eigen woning.

  Hypotheeknederland verstrekt geen geld en is geen intermediair maar verzorgt als portaal aanvragen voor personen die een hypotheek nodig hebben. Gegevens welke op deze site worden ingevoerd worden vertrouwelijk behandeld en worden gedeeld met degene die de hypotheek aanvraag behandeling neemt. Maximaal 3 behandelaars nemen de aanvraag in behandeling.

  Inhoud

  We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

  Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

  Gebruik van de website

  De informatie over financiële producten of verzekeringen die op deze website wordt gepubliceerd, is op geen enkele wijze bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient niet als zodanig te worden opgevat.

  De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.
  Wij garanderen de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten niet.

  Op deze site tref je mogelijk hyperlinks aan naar andere websites. Wij draagen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacystatement van de website die je bezoekt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Wij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

  Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.